Wonen in ‘t Groene Wold is duurzaam wonen

Duurzaam wonen

Duurzame woningen

De woningen hebben een EPC score van 0,0. Dit betekent dat de gebouwgebonden energie door de 12 zonnepanelen -die op jouw dak staan- worden opgewekt. Voor verwarming van jouw woning wordt gebruik gemaakt van een luchtwarmtepomp. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een warmteterugwinning. Door de toepassing van glas met een ZTA waarde van 0,4 is jouw woning in de zomer ook makkelijk koel te houden. Dankzij deze maatregelen voldoet jouw woning tevens aan het ‘BENG’ keurmerk. Onderdeel van een duurzame woning, en de EPC norm, is de isolatie. Deze isolatiewaarden resulteren in RC-waardes van minimaal 4,5 voor de vloeren, minimaal 6,0 voor de daken en minimaal 4,5 voor de bouwmuren. Echt duurzaam wonen dus!

 

Duurzame omgeving

In tegenstelling tot de rest van Oosterwold zal ‘t Groene Wold volledig aan het riool worden aangesloten. Dit zal gebeuren in een gescheiden systeem. Het hemelwater wordt via het oppervlaktewater in ‘t Groene Wold opgenomen door wadi’s aan de centrale as en de vijver aan het einde van de as. Tevens kent ‘t Groene Wold door de diverse invulling van de hoven en openbare ruimte om de woonwijk heen een grote diversiteit aan groen en beplanting. Door de meer diverse invulling van groen ten opzichte van het huidige landbouwkavel zal er meer ruimte ontstaan voor lokale fauna. Daarbij zal meer dan 50% van de kavel de bestemming ‘(stads)landbouw’ behouden. Met dank aan de regelgeving van toepassing in Oosterwold is er bovengemiddeld veel onverhard oppervlak vergeleken met andere woonwijken. Door dit onverhard oppervlak in combinatie met grote hoeveelheden oppervlaktewater en groen kan er gesproken worden over een klimaatadaptieve woonwijk. Om in de (toekomstige) behoefte aan parkeervoorzieningen voor elektrische auto’s te voorzien worden in parkeerkoffers voorzieningen voor laadpalen aangelegd.

 

Duurzame bouw

Ook in de bouwwijze zijn duurzame principes terug te vinden. Voor het casco is gekozen voor een prefab bouwmethode om onder meer de overlast voor de omgeving te kunnen beperken. De kozijnen zullen ook in de fabriek worden gefabriceerd. Door het werken met prefab materialen worden naast het beperken van overlast voor de omgeving ook het aantal verkeersbewegingen van bouwmaterialen verminderd.